Passende maatregelen

VE-Tours.com neemt passende maatregelen

UW GEZONDHEID EN VEILIGHEID STAAN BIJ ONS OP nr 1!

Voor al onze reizen nemen we passende maatregelen om verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk tegen te gaan. Deze maatregelen worden aangepast aan de omstandigheden in de periode van vertrek, zowel op de plaats van bestemming, de landen waar doorheen wordt gereisd als in Nederland.

We informeren onze reizigers over de belangrijkste regels op de plaats van bestemming, maar adviseren u ook zelf het reisadvies voor uw bestemming aandachtig door te lezen op www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen. Van u als reiziger verwachten we dat u zich samen met ons houdt aan alle richtlijnen van het RIVM en de plaatselijke autoriteiten.

Voor de te nemen maatregelen gaan we uit van de hieronder opgesomde basisprincipes. Nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden tot een gewijzigde situatie.

 • De meeste bestemmingen vragen om een vaccinatie- of herstelbewijs of om de negatieve uitslag van een antigeen- of PCR-test. Ook geldt voor sommige bestemmingen dat reizigers zich tevoren online moeten registreren. Zie hiervoor de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zoals die zijn gepubliceerd op www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen. Deze maatregelen kunnen wijzigen. U als reiziger wordt voor vertrek door ons geïnformeerd over de vereisten voor de door u geboekte bestemming, maar u bent als reiziger zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de juiste documenten. Daarnaast kunnen aanvullende maatregelen als een mondkapjesplicht gelden.
 • We volgen de lokale wetgeving op de plaats van bestemming en de maatregelen en regels zoals ingesteld door onze partners (vliegmaatschappij, lokale busmaatschappij, hotels, etc.). Dit kunnen regels zijn als mondkapjesplicht, handschoenen bij het ontbijtbuffet, minder personen per tafel in de restaurants of een ruimere touringcar. Indien nodig vullen we deze aan met extra maatregelen.
 • Voor de bezoeken aan musea, kerken en andere bezienswaardigheden zijn we afhankelijk van de genomen maatregelen en bezoekersregelingen op het moment van vertrek. Dit kan ervoor zorgen dat we het dagprogramma aan moeten passen. Ook hierover wordt u middels de reisbescheiden geïnformeerd.
 • Voor reizigers en reisleiders geldt vooralsnog ook onderling een gedragscode op reis:
  – was vaker uw handen
  – houd u aan de 1,5 meter afstand, ook als deze niet verplicht is
  – hoest en nies in de ellenboog
  – gebruik papieren zakdoekjes
  – schud geen handen
 • Op de dag van vertrek dient u een ingevulde, ondertekende gezondheidsverklaring in te leveren. U krijgt deze bij de vertrekinformatie van ons toegezonden. Momenteel geldt de maatregel dat indien u als reiziger op de dag van vertrek een van de volgende klachten heeft, u niet mee op reis kunt:
  – neusverkoudheid of loopneus
  – niezen
  – keelpijn
  – (lichte) hoest
  – benauwdheid
  – verhoging of koorts (vanaf 38 ºC)

 • Ook indien een van uw huisgenoten koorts heeft (vanaf 38 ºC), kunt u niet mee op reis. Indien u zich bij aanvang van de klachten heeft laten testen op het coronavirus en de uitslag negatief was, kunt u wel mee op reis; u dient dan gedurende het gehele dagprogramma een mondkapje te dragen totdat u 24 uur klachtenvrij bent geweest. Al deze regels gelden ook voor onze reisleiders, chauffeurs en andere direct betrokken dienstverleners.
 • Indien een reiziger tijdens een reis een van de in het vorige punt genoemde klachten krijgt, dient hij/zij dit direct te melden bij de reisleider. Conform de actuele richtlijnen is deze reiziger dan uitgesloten van deelname aan het dagprogramma. De reisleider volgt vervolgens de lokale procedures m.b.t. isolatie en verwijzing naar een testinstantie. Pas na een test op het coronavirus met een negatieve uitslag, kan de betreffende reiziger weer deelnemen aan het dagprogramma. Indien een reiziger positief test, zullen de dan geldende regels in werking treden die in het land van bestemming gelden. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn geheel voor rekening klant.
  Indien uw kamergenoot koorts heeft (vanaf 38 ºC), kunt ook u niet deelnemen aan het dagprogramma.
 • Wij adviseren u de voorwaarden en dekkingskosten bij uw eigen reis en/of annulerings verzekering na te gaan.